Proč se vyměňují bankovky nebo mince?

Obsah

Proč se vyměňují bankovky nebo mince?

Proč se vyměňují bankovky nebo mince?

Vyměňují se pochopitelně jen peníze, u nichž nejsou pochybnosti o jejich pravosti. Výměnu bankovek nebo mincí, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný či jinak deformovaný mohou banky odmítnout. Takové bankovky nebo mince se odeberou bez náhrady a zašlou se ke zničení do České národní banky.

Kdy se odečte náhrada za poškozené bankovky a mince?

Odměna se odečte od poskytnuté náhrady za poškozené bankovky, popřípadě mince. Výměnu neplatných bankovek a mincí, stažených z oběhu, zajišťuje bezplatně po dobu určenou zvláštními předpisy Česká národní banky a banky provádějící pokladní operace.

Jaký je poplatek za výměnu bankovek a mincí?

Výměnu neplatných bankovek a mincí, stažených z oběhu, zajišťuje bezplatně po dobu určenou zvláštními předpisy Česká národní banky a banky provádějící pokladní operace. Poplatek se vybírá pouze za větší množství neroztříděných peněz. Jedná se zejména o případy, kdy je nutné jejich množství určit na počítacích nebo třídících strojích.

Související příspěvky: