Kde může být nouzový stav vyhlášen?

Obsah

Kde může být nouzový stav vyhlášen?

Kde může být nouzový stav vyhlášen?

Nouzový stav může být vyhlášen buď pro celé území státu, nebo pro vymezené území (např. vyjmenované kraje nebo správní obvody obcí s rozšířenou působností). Bez souhlasu Poslanecké sněmovny může být vyhlášen nejvýše na 30 dnů.

Co je nouzový stav v České republice?

Nouzový stav je v České republice krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vyhlašuje se také, pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci stavu ...

Jak byl nouzový stav vyhlášen?

Nouzový stav byl poté prodloužen do 19. dubna. V důsledku rozsáhlé živelní pohromy, v rozhodnutí blíže nespecifikované, byl vyhlášen nouzový stav pro území hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání.

Kdy bude nouzový stav uvolněn?

Dne 7. dubna byl nouzový stav (včetně všech opatření) prodloužen do 30. dubna, ale restriktivní opatření se měla mezi 20. dubnem a 25. květnem 2020 postupně uvolňovat.

Související příspěvky: