Co je komunita?

Obsah

Co je komunita?

Co je komunita?

Komunita (z lat. communitas – společenství) nemá jedinou definici. Komunita může být definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku.

Co je morální komunita?

Morální (psychická) komunita – jejím základem jsou duchovní vazby, jako je původ, víra nebo hodnoty. Členství může být latentní, kdy společná aktivita je jenom potenciální, anebo aktivní, kdy členové komunikují mezi sebou velmi těsně. Terapeutická komunita je zaměřena na pomoc lidem s psychickými problémy

Existuje mnoho typů komunit?

Existuje hodně typů komunit, například: 1 Sídelní (ekologická) komunita – základem je společné obývání sociálně izolovaného prostoru 2 Morální (psychická) komunita – jejím základem jsou duchovní vazby, jako je původ, víra nebo hodnoty. Členství může být... 3 Terapeutická komunita je zaměřena na pomoc lidem s psychickými problémy 4 Výcviková komunita se věnuje sebepoznání More ...

Související příspěvky: