Co jsou krystaly minerálů?

Obsah

Co jsou krystaly minerálů?

Co jsou krystaly minerálů?

Krystaly minerálů 1 Tvary krystalů. Minerály (až na několik výjimek) vytvářejí krystaly. Je pro ně totiž charakteristický krystalický stav,... 2 Vznik a růst krystalů. Název nerost není příliš přesný, protože krystaly nerostů rostou. Rostou však samozřejmě jinak... 3 Vnější tvar krystalů. Vnější tvar a souměrnost krystalu nerostu jsou odrazem jeho vnitřní stavby. Krystaly... More ...

Jaké jsou růstové směry krystalových ploch?

Kolmice spuštěné ze zárodečného bodu (většinou totožný se středem krystalu) na krystalové plochy udávají růstové směry těchto ploch. Rychlost postupu dané krystalové plochy při jejím růstu se označuje jako růstová rychlost. Plochy se stejným tvarem a růstovou rychlostí označujeme jako fyzikálně a krystalograficky stejnocenné.

Kdy vzniká krystalizace z roztoku?

Příkladem krystalizace z roztoku může být vznik halitu nebo kamence. Budeme-li rozpouštět halit ve vodě, dojdeme do stadia, kdy zůstává v roztoku nerozpustný zbytek a mezi pevnou fází a roztokem vzniká rovnovážný stav.

Co se projevuje při krystalizaci?

Každý vznik krystalu je definován fyzikálně chemickými podmínkami. Jsou to především teplota a tlak při krystalizaci a složení krystalizující fáze. Změna podmínek při krystalizaci se může projevit na výsledných krystalech např. vznikem jiného krystalového tvaru nebo odlišnými fyzikálními vlastnostmi.

Související příspěvky: