Jak uplatnit odpočet daňové ztráty?

Obsah

Jak uplatnit odpočet daňové ztráty?

Jak uplatnit odpočet daňové ztráty?

Odpočet daňové ztráty je zcela na vůli daňového poplatníka, odpočet může uplatnit. v kterémkoliv z následujících pěti zdaňovacích období. V případě, že poplatník bude uplatňovat ve svém daňovém přiznání ztrátu z minulých let, uplatní vždy pouze takovou její část, aby nepřišel o nezdanitelné částky vymezené v § 15 zákona o daních příjmů ...

Co jsou výhody uplatnění daňové ztráty?

Nevýhody a omezení uplatnění daňové ztráty 1 nezdanitelné částky podle § 15 ZDP mají přednost před odčitatelnými položkami podle § 34 ZDP, 2 nezdanitelné částky podle § 15 ZDP nevyužité v daném zdaňovacím období nenávratně propadají, 3 odpočet daňové ztráty nevyužitý v daném zdaňovacím období lze uplatnit později (nejpozději do pěti let), 4 odpočty na podporu výzkum a vývoje a n... More ...

Jaké jsou Účetní odpisy majetku?

Odpisy účetní Účetní odpisy majetku vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Jedná se o postupné (předpokládané) opotřebení majetku, které je stanovené na základě „odborného“ odhadu co nejreálněji – tak, aby jejich zachycení v účetnictví zaručovalo, že toto účetnictví bude podávat věrný a poctivý obraz skutečnosti.

Související příspěvky: