Co se týká exekuce nemovitostí?

Obsah

Co se týká exekuce nemovitostí?

Co se týká exekuce nemovitostí?

U tohoto typu exekuce často dochází ke sporům, kdy je zabavován i majetek, který nepatří dlužníkovi. Exekutor a jeho pověření zaměstnanci můžou ze zákona vstoupit do jakékoliv nemovitosti, i bez souhlasu majitele či osob zde žijících, a to i v případě, kdy nebudou doma.

Co je exekuce prodejem movitých věcí?

Exekuce prodejem movitých věcí je častým jevem a představuje výrazný zásah do života dlužníka i jeho rodiny. U tohoto typu exekuce často dochází ke sporům, kdy je zabavován i majetek, který nepatří dlužníkovi.

Co je exekuce v kostce?

Exekuce v kostce: Dražba nemovitosti 1 Ocenění nemovitosti. Pomineme-li samotné vydání exekučního příkazu k nařízení prodeje nemovitosti, je první krok... 2 Nařízení dražby a její provedení. Jakmile exekutor pravomocně určí cenu nemovitostí, může přistoupit k vydání dražební... 3 Udělení příklepu a opakování dražby. Vítězi dražby exekutor udělí příklep a vydá o tom usnesení. More ...

Jaké jsou První impulsy k exekuci?

Nařízení exekuce (a její zápis do katastru nemovitostí) První impuls k exekuci přichází od věřitele (tzv. oprávněného), kterému dlužník (tzv. povinný) nezaplatil. Věřitel podává exekuční návrh exekutorovi, který má 15 dnů na to, aby kontaktoval soud. Soud má dalších 15 dnů, aby vydal pověření a nařízení ...

Související příspěvky: