Kdo je povinen držet pracovní místo ženě na mateřské dovolené?

Obsah

Kdo je povinen držet pracovní místo ženě na mateřské dovolené?

Kdo je povinen držet pracovní místo ženě na mateřské dovolené?

Po celou tuto dobu jí zaměstnavatel nesmí dát výpověď, až na výjimky, jakými jsou například zrušení zaměstnavatele. A samozřejmě zaměstnavatel je povinen jí držet pracovní místo až do tří let věku dítěte. Která právní norma řeší případnou povinnost držet pracovní místo ženě na mateřské nebo rodičovské dovolené?

Může zaměstnavatel použít výpovědní důvod zaměstnavatele?

V takovém případě může zaměstnavatel použít výpovědního důvodu spočívajícího v soustavném méně závažném porušování povinností zaměstnance. Pomůžeme vám rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem tak, aby výpověď byla platná, nezpochybnitelná a vše proběhlo bez hrozby pokut či dalších rizik pro vaši firmu.

Může zaměstnanec vysoudit náhradu?

Zaměstnanec totiž může vysoudit náhradu až ve výši mnohonásobku svého průměrného výdělku (čím delší bude spor, tím vyšší může být náhrada, často pak dosahuje statisícových částek).

Související příspěvky: