Co jsou složené zlomky?

Obsah

Co jsou složené zlomky?

Co jsou složené zlomky?

Složené zlomky jsou čísla, která se skládají z celého čísla a ze zlomku. V našem případě s pizzou to bude znamenat, že mám například 2 celé pizzy a jednu polovinu. Mezi příklady takovýchto zlomků patří následující čísla: 1frac{1}{4},7frac{5}{12},-3frac{5}{6},11frac{1}{3}

Proč vznikají únavné zlomeniny?

ÚNAVOVÉ ZLOMENINY - vznikají přetížením skeletu • při únavě svalové manžety • nadměrným a opak.úsilím hypertrofické svalové manžety (signalizace možného užívání anabolik) - nejč.lokalizace: kosti metatarzální - typ.je pochodová zlomenina III.

Jaké jsou zlomeniny s potenciální nestabilitou?

Zlomeniny s potenciální nestabilitou se mohou redislokovat i po 2-3 týdnech –nutno sledovat opakovaně - imobilisace 6 týdnů – znehybnění v ulnární dukci a palmární flexi

Co je Smithova zlomenina?

SMITHOVA ZLOMENINA - opakem Collesovy fraktury (pád na dorsální stranu palmárně flektované ruky, distální fragment dislokován ventrálně), reposice podobná jako u Collesovy fraktury, ale úlomek tlačíme dorsálně, imobilisace v sádrovém obvaze, ale v lehké dorsální flexi BARTONOVA ZLOMENINA

Související příspěvky: