Co jsou kompaktní fluorescenční žárovky?

Obsah

Co jsou kompaktní fluorescenční žárovky?

Co jsou kompaktní fluorescenční žárovky?

Kompaktní fluorescenční žárovky (CFL) vydávají příjemné měkké světlo a vytvářejí atmosféru pohody. Žárovky CFL mají vysoký výkon, nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost. Jsou nejprodávanějším typem úsporných žárovek.

Jak jsou fluorescenční látky ovlivňovány?

Absorbční a emisní spektrum fluorescenční látky jsou také ovlivňovány podmínkami prostředí, jako je pH, koncentrace některých iontů, nebo konjugace s jinými molekulami. Fluorescenční mikroskopie je v současné době široce rozšířený přístup jak v rostlinné tak živočišné histologii a buněčné biologii.

Jaký je emisní filtr fluorochromu?

Excitační filtr vymezuje část spektra použitou pro excitaci daného fluorochromu. Naopak část spektra emitovanou fluorochromem vymezuje emisní filtr, který buď určuje pouze spodí limit propouštěných vlnových délek, nebo orčuje obě hranice části spektra.

Které látky jsou fluorescence schopné?

Látky které jsou fluorescence schopné a které používáme k fluorescenčnímu barvení se označují jako fluorochromy. Často jsou konjugované do komplexu fluorescenční sondy s dalšími složkami, např. krátkými řetězci nukleových kyselin nebo protilátkami, které specifikují jejich interakci s cílovými molekulami a strukturami.

Související příspěvky: