Jak se zaměřit na živočišné druhy obyvatel rybníků?

Obsah

Jak se zaměřit na živočišné druhy obyvatel rybníků?

Jak se zaměřit na živočišné druhy obyvatel rybníků?

Rozhovor nad obrázkem je možné zaměřit na živočišné a rostlin- né druhy obyvatel rybníků. Prohlížíme si společně hlavní obrázek, zjišťujeme nejprve, které rostliny a živočichy žáci poznají sami. Doporučujeme ptát se žáků na jejich další znalosti o živočiších žijících ve vodě nebo na březích rybníků.

Jak uvést příklady rybníků?

Žák uvede příklady příbřežních a vodních rostlin rybníků. Uvede příklady obyvatel rákosin, živoči- chů žijících pod a nad hladinou rybníků. U vybra- ných druhů popíše specifi ka jejich života.

Co jsou rybníky a jeho okolí?

Život v rybníce a jeho okolí Rybníky jsou umělé vodní nádrže. Vytvořili je naši předkové, většinou pro chov ryb. Bývají ozdobou krajiny. Lidé u nich rádi odpočívají. I dnes v některých oblastech vznikají užitečné vodní nádrže například zatopením starých lomů a dolů.

Související příspěvky: