Jak se projevuje škůdce papriky?

Obsah

Jak se projevuje škůdce papriky?

Jak se projevuje škůdce papriky?

Jeho nejčastějším příznakem je kožovitost (korkovitost) plodů. Velmi těžko hubitelným škůdcem jsou molice, kterým se pro jejich zjev často říká „bílé mušky“. V současné době je možné proti tomuto škůdci u papriky aplikovat pouze přípravek Applaud 25 WP. Proti všem dosud uvedeným škůdců lze použít i biologickou ochranu.

Jak se zbavit škůdic paprik?

Paprika pěstování, choroby a škůdic paprik. Poradna choroby a škůdic paprik. Dotaz Dobrý den. Prosím o určení poruchy na paprikách a pokud možno jejich léčbu. Jedná se o lehce vystouplé útvary, barvou i strukturou připomínající korek.

Co jsou neparazitní poruchy u papriky?

Z neparazitních (abiotických, fyziologických) poruch je u papriky nejzávažnější nekróza květních konců plodů . Příčinou je relativní nedostatek přijatelného vápníku, tzn. že porucha se za určitých podmínek může objevovat i na půdách vápníkem dostatečně zásobených.

Jak okopáváte papriky?

Při okopávání nezapomínejte na to, že papriky koření mělce a hlubší překopání může poškodit kořeny. Papriky potřebují dostatek vzduchu v půdě a nesnášejí půdu utlačenou. Snažte se proto při kultivaci, ošetřování i při sklizni našlapovat co nejméně do kořenové zóny rostlin.

Související příspěvky: