Co je fluorescenční spektroskopie?

Obsah

Co je fluorescenční spektroskopie?

Co je fluorescenční spektroskopie?

1. Principy fluorescenční spektroskopie Fluorescenční metody se stále více používají nejen v biochemickém a biofyzikálním výzkumu, ale i v klinické chemii, genetických analýzách, monitorování prostředí a dalších oborech.

Co je zpožděná fluorescence?

Definice zpožděné fluorescence: Zpožděná fluorescence je zářivý přechod z téhož singletního stavu (S1) jako při fluorescenci, ale s delší dobou dohasínání danou časem, po který je molekula v metastabilním tripletovém stavu.

Jak jsou fluorescenční látky ovlivňovány?

Absorbční a emisní spektrum fluorescenční látky jsou také ovlivňovány podmínkami prostředí, jako je pH, koncentrace některých iontů, nebo konjugace s jinými molekulami. Fluorescenční mikroskopie je v současné době široce rozšířený přístup jak v rostlinné tak živočišné histologii a buněčné biologii.

Které látky jsou fluorescence schopné?

Látky které jsou fluorescence schopné a které používáme k fluorescenčnímu barvení se označují jako fluorochromy. Často jsou konjugované do komplexu fluorescenční sondy s dalšími složkami, např. krátkými řetězci nukleových kyselin nebo protilátkami, které specifikují jejich interakci s cílovými molekulami a strukturami.

Související příspěvky: