Kdo je nejvyšší správní soud?

Obsah

Kdo je nejvyšší správní soud?

Kdo je nejvyšší správní soud?

Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví, zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených zákonem, a dále rozhoduje v případech stanovených zvláštním zákonem, například v otázkách voleb a politických stran.

Kde jsou nejvyšší soudy?

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soudy mají sídlo v Brně, vrchní soudy pak v Praze a v Olomouci. V civilním i trestním řízení platí zásada dvouinstančnosti.

Kde jsou zřízeny soudcovské rady?

U Nejvyššího soudu, Nejvyššího správních soudu, vrchních soudů, krajských soudů a okresních soudů, kde je více než 10 soudců, jsou zřízeny soudcovské rady.

Související příspěvky: