Co je ultrazvukové vlnění?

Obsah

Co je ultrazvukové vlnění?

Co je ultrazvukové vlnění?

Ultrazvukové vlnění se na rozhraní pevná látka — plyn téměř zcela reflektuje. I velmi tenká vrstva plynu mezi sondou a tkání prakticky znemožní prostup vln do materiálu. Proto se prostor mezi sondou a povrchem testované látky vyplňuje kapalným nebo polotuhým materiálem, který nazýváme akustická vazba.

Jak se šíří ultrazvuk v kostech?

Pouze v kostech se ultrazvuk šíří také formou příčného vlnění. Ultrazvuk se podobně jako zvuk nejlépe šíří v tuhých látkách − rychlost asi 3000 m/s, hůře v kapalinách − rychlost 1000 m/s, nejhorší šíření ultrazvuku je ve vzduchu − rychlost asi 350 m/s.

Co jsou generátory ultrazvuku?

Existuje několik generátorů ultrazvuku: 1 Mechanické generátory, tedy např. speciální píšťaly a sirény, mají význam spíše historický. 2 Magnetostrikční generátory vytvářejí ultrazvukové vlny pomocí feromagnetické tyčinky, která je umístěna v magnetickém... 3 Piezoelektrické generátory jsou nejčastěji používané generátory ultrazvuku v medicíně. Jejich fyzikální podstatou je... More ...

Související příspěvky: