Kdy se netopýry vyplácí?

Obsah

Kdy se netopýry vyplácí?

Kdy se netopýry vyplácí?

Zimní odpočinek se netopýrům "vyplácí" - ve srovnání s jinými stejně velkými nehibernujícími savci se dožívají mnohem vyššího věku. Průměrné stáří se pohybuje mezi 5- 10 roky, ale rekordní zpětné nálezy přesahují i 30 let.

Kdo jsou netopýři?

Netopýři jsou zvláštní, naprosto výjimeční živočichové už od pohledu. Jako noční tvorové, s pro nás skrytým způsobem života, jsou zahaleni rouškou tajemna a neznámého. Tato specifičnost jim ale v Evropě moc neprospěla. Lidé si je spojovali s posly zla, viděli v nich ďáblovo znamení.

Jak se živí netopýři?

Jak jsem se již výše zmínil, netopýři se živí převážně hmyzem – komáry, pakomáry, můrami, brouky..., ale známe ve světě i několik druhů netopýrů specializovaných na jinou potravu. Například někteří afričtí víkonosi loví žáby a obojživelníky, jiný druh netopýrů loví i drobné rybky, další sají květní nektar.

Kdy jsou netopýři plně aktivní?

Netopýři jsou plně aktivní od jara do časného podzimu. Od května do července vytvářejí samice kolonie, ve kterých odchovávají mláďata. Bývají na půdách budov, za okenicemi, v různých štěrbinách a dutinách stromů. Někdy se je podaří přilákat i do netopýří budky.

Související příspěvky: