Jak se stanete plátcem DPH?

Obsah

Jak se stanete plátcem DPH?

Jak se stanete plátcem DPH?

Pokud se stanete plátcem ze zákona (překročíte obrat 1 000 000 Kč), máte povinnost podat žádost o registraci DPH do 15 dnů po skončení měsíce, kdy jste povinný obrat překročili. Plátcem se stáváte prvním dnem druhého měsíce po překročení obratu.

Co musíte udělat, pokud jste plátcem DPH?

Pokud jste plátcem DPH, musíte: 1 vystavovat daňové doklady pro odběratele. 2 vést evidenci pro daňové účely. 3 podávat přiznání k dani z přidané hodnoty. 4 hlídat si termíny pro podání daňového přiznání. More ...

Kde se můžete registrovat k DPH?

Obecně platí, že povinnost se registrovat je do 15 dnů v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k rozhodné skutečnosti dle zákona o DPH. Dobrovolná registrace závisí pouze na vás, zda ji využijete. K DPH se můžete registrovat ihned, tedy při zahájení podnikání, nebo kdykoliv v jeho průběhu.

Související příspěvky: