Jak se rozvíjí alkoholismus u žen?

Obsah

Jak se rozvíjí alkoholismus u žen?

Jak se rozvíjí alkoholismus u žen?

U mnoha žen se alkoholismus rozvíjí po deseti, patnácti letech. U další skupiny žen stačí dva, tři roky a už bez alkoholu nemůžou být. Alkoholismus nesouvisí s počtem vypitých skleniček a druhu pití (víno, pivo, vodka atd.).

Jak proclít alkoholu a tabáku ve Švýcarsku?

Vezete-li s sebou více alkoholu a tabáku, než kolik švýcarské předpisy povolují, musíte je při vstupu do Švýcarska proclít a poté je proclít znovu při vstupu na území EU. Ve Švýcarsku po vás mohou požadovat složení finanční záruky, která vám bude vrácena, až budete území Švýcarska s daným zbožím opouštět.

Jaký byl průměrný věk alkoholiček?

V minulosti byl průměrný věk alkoholiček, které našly odvahu se léčit, mezi 30-40 rokem. V současnosti tato hranice klesá na 28 – 35 let. Do léčby se dostávají stále mladší alkoholičky. Celkový počet alkoholově závislých žen je však pouhý odhad, protože většina z nich své pití tají, jak dlouho to jen jde.

Související příspěvky: