Jaká je základní část důchodu v hotovosti?

Obsah

Jaká je základní část důchodu v hotovosti?

Jaká je základní část důchodu v hotovosti?

Starobní důchod má dvě části, a to základní a procentní výměru. ... v hotovosti prostřednictvím České pošty je zpoplatněna a za každou splátku důchodu zaplatí klient od 1. dubna 2020 částku 29 Kč (o tento poplatek je pak nižší vyplácená částka důchodu).

Kde jsou výplatní termíny důchodu?

Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou od 2. do 24. dne v měsíci, vždy v sudé dny, nebo 15. den v měsíci, je-li důchod zasílán do zařízení sociálních služeb. Připadne-li výplatní termín důchodu na sobotu, je důchod vyplacen v pátek, připadne-li výplatní termín na neděli, je důchod vyplacen v pondělí.

Jaký je výpočet starobního důchodu?

Výpočet a výše dávky Starobní důchod má dvě části, a to základní a procentní výměru. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody, procentní se stanovuje individuálně. Výši základní výměry stanovuje zákon o důchodovém pojištění.

Související příspěvky: