Co je pojištění neekvivalentní?

Obsah

Co je pojištění neekvivalentní?

Co je pojištění neekvivalentní?

Principy pojištění 1 neekvivalentnosti – Pojistné plnění není závislé na výši zaplaceného pojistného. Pojistné plnění nebo pojistná náhrada... 2 podmíněné návratnosti – Pojistné plnění se poskytne pojištěnému pouze v případě, že nastala pojistná událost na základě... 3 solidárnosti – Pojistníci placením pojistného přispívají k tvorbě technických rezerv. Současně respektují, že... More ...

Co je pojistné rozpravy?

Pojistné rozpravy. Časopis českého pojišťovnictví, zaměřený především na rozvíjení teoretických znalostí. Vydavatelem je ČAP. Pojistník (pojištěnec) Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Má za povinnost platit pojistné a má práva, která jsou stanovena v pojistné smlouvě.

Co je pojistné běžné?

Pojistné (cena pojištění) 1 běžné – Pojistné určené na dohodnuté pojistné období, kterým je obyčejně 1 rok. Je důležitým bodem pojistné smlouvy. Je... 2 brutto – Pojistné, které má pojistník platit jako cenu za poskytovanou pojišťovací službu. 3 jednorázové – Pojistné zaplacené najednou na celé období platnosti pojištění. 4 netto – Část brutto pojistného, která je v kalkulaci... More ...

Související příspěvky: