Jak se povolí změna příjmení?

Obsah

Jak se povolí změna příjmení?

Jak se povolí změna příjmení?

změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod, změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte, za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů, mají-li manželé společné příjmení ...

Kdo rozhoduje o povolení jména nebo příjmení?

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti: 1 matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční... 2 pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k... 3 pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě nikdy trvalý pobyt... More ...

Kdo lze změnit jméno a příjmení fyzické osoby?

Změna jména a příjmení Kdo a za jakých podmínek Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů.

Související příspěvky: