Kdy nemůžete odstoupit od pojištění?

Obsah

Kdy nemůžete odstoupit od pojištění?

Kdy nemůžete odstoupit od pojištění?

Kdy nemůžete odstoupit? Odstoupit není možné, pokud jste dali souhlas k začátku plnění služby před uplynutím lhůty pro odstoupení a tato služba byla splněna (zejména pokud již uběhla doba pojištění).

Můžeme odečíst zaplacené pojistné?

Vrátíme Vám zaplacené pojistné; přitom však máme právo odečíst si, co jsme již z pojištění plnili. Můžeme též požadovat vrácení částky zaplaceného pojist- ného plnění, která přesahuje Vámi zaplacené pojistné.

Kdy můžete odstoupit od pojistné smlouvy?

Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Kdy můžete odstoupit? Odstoupit můžete bez ohledu na způsob uzavření pojistné smlouvy do 30 dní ode dne jejího uzavření, ode dne, kdy jste obdržel sdělení o 1jejím uzavření, nebo ode dne, kdy Vám byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na Vaši žádost po uzavření smlouvy.

Můžeme požadovat vrácení pojistného plnění?

Můžeme též požadovat vrácení částky zaplaceného pojist- ného plnění, která přesahuje Vámi zaplacené pojistné. Pokud na Vaši žádost došlo k poskytnutí služeb již během lhůty pro odstoupení od smlouvy, můžeme v případě Vašeho odstoupení požadovat zaplacení částky úměrné rozsahu do té doby poskytnutých služeb.

Související příspěvky: