Jak prodloužit nájemní smlouvu?

Obsah

Jak prodloužit nájemní smlouvu?

Jak prodloužit nájemní smlouvu?

Prodloužení nájemní smlouvy. Platné znění občanského zákoníku umožňuje automatickou obnovu nájmu bytu. Platí pravidlo, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu nebo jiné nemovitosti po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a pronajímatel ho v té době nevyzve, aby byt opustil, nájem je znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednání ...

Co musíte vědět o nájemní smlouvě?

Měli byste vědět, co vše musíte a můžete do nájemní smlouvy zahrnout, a co naopak nelze nájemníkovi zakázat. Lepší představu získáte díky základnímu vzoru nájemní smlouvy.

Jak se uzavírá nájemní smlouva?

Kvalitní nájemní smlouva je pro nájemníka i pronajímatele základ pro úspěšný pronájem a užívání nemovitosti. Smlouva se uzavírá podle ustanovení občanského zákoníku, který ale dává účastníkům i možnost smluvní volnosti. Úskalím může být prodloužení či dodatek k nájemní smlouvě. Nájemní smlouva uzavíraná k nemovitostem se obecně může vztahovat k ...

Jak ukončit nájemní smlouvu?

Ukončení nájemní smlouvy 1 Dohodou stran. . Nikdo nebrání předčasnému ukončení nájemní smlouvy dohodou. Není v ní podstatné, zda byla na dobu... 2 Odstoupením od nájemné smlouvy. . Odstoupit od smlouvy není možné, není-li uvedeno jinak (například pokud pronajímatel... 3 Výpovědí. . Výpověď z nájmu sjednaného na dobu neurčitou nájemce může udat kdykoliv (i bez udání důvodů). More ...

Související příspěvky: