Jak uplatnit nárok na odpočet DPH při registraci?

Obsah

Jak uplatnit nárok na odpočet DPH při registraci?

Jak uplatnit nárok na odpočet DPH při registraci?

Nárok na odpočet DPH při registraci se uvede do ř. 45 přiznání k DPH. Pro uplatnění nároku na odpočet daně při registraci musí být splněny tyto podmínky: přijaté zdanitelné plnění pořízené v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, obchodní majetek evidovaný ke dni registrace,

Kdy nárokovat na odpočet DPH?

Podmínky nároku na odpočet DPH 1 Příklad: Význam odpočtu DPH. Obchodník, s.r.o. je plátcem DPH a prodává skútry, které za tímto účelem nakupuje od jejich... 2 O odpočtu rozhoduje účel přijatého plnění. Možnost odpočtu DPH je stěžejní podmínkou neutrality této daně vůči plátcům. 3 Kdy nárokovat odpočet daně. Pokud plátce u přijatého zdanitelného plnění splní výše uvedené věcné... More ...

Zda máte nárok na odpočet DPH?

Plánujete koupit nový či ojetý osobní automobil a zajímá vás, zda máte právo uplatnit nárok na odpočet DPH při jeho nákupu? Pokud pořizujete auto jako podnikatel či firma a náležíte do skupiny plátců DPH, pak můžete.

Související příspěvky: