Co je septik a zákony?

Obsah

Co je septik a zákony?

Co je septik a zákony?

Septik a zákony. Pro realizaci septiku a osazení pískového filtru potřebujete stavební povolení a stejně tak hodláte-li odpadní vodu vypouštět, musíte zažádat vodoprávní úřad o povolení. Septikem se míní vodní dílo a vztahuje se na něj vodní zákon č. 254/2001 Sb.

Co je říkomorový septik?

Tříkomorový septik je vlastně velká, vodotěsná, plastová nádrž. Manipulace s ní je tedy snadná a k osazení není třeba víc, než připravit výkop s vybetonovaným dnem, usadit septik a obsypat ho zeminou.

Co se týče septiku?

Tím se septik liší od jímky, tzv. žumpy, ve které se hromadí veškeré splašky a rychle se plní. Septik se vyváží méně často, a je tedy na užívání mnohem pohodlnější a ekonomičtější. Navíc vestavěný anaerobní filtr zajišťuje, že ven vytéká voda šetrná k životnímu prostředí.

Co jsou výhody plastových tříkomorových septiků?

Výhody plastových tříkomorových septiků 1 Mají prakticky neomezenou životnost. 2 Jsou ideální pro objekty s nepravidelnou produkcí odpadních vod. 3 Představují ekologicky šetrné řešení. More ...

Související příspěvky: