Kde platí víza na Ukrajinu?

Obsah

Kde platí víza na Ukrajinu?

Kde platí víza na Ukrajinu?

Víza na Ukrajinu 1 Vízum. Pro občany ČR platí bezvízový styk s Ukrajinou po dobu 90 dnů během 180 denního období. V případě jiného než... 2 Další dokumenty. Při vstupu na území Ukrajiny je nutné mít cestovní pas, který má platnost alespoň 3 měsíce. 3 Očkování. Není vyžadováno žádné speciální očkování kromě rutinních (v ČR povinných). 4 Celní předpisy. Oběma směry lze bez celní... More ...

Jak podat žádost o dlouhodobé vízum?

Žádost o dlouhodobé vízum lze na území ČR podat pouze v zákonem stanovených případech. Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny zákonem stanovené náležitosti. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů.

K žádosti o udělení víza?

K žádosti o udělení dlouhodobého víza je cizinec povinen standardně předložit: cestovní doklad (originál), 1 fotografie , pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, doklad potvrzující účel pobytu na území, prostředky k pobytu na území,

Jaké je vízum k pobytu nad 90 dnů?

Pobyt nad 90 dnů po dobu delší než 6 měsíců. Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem povolení k pobytu. Za účelem sloužení rodiny. Za účelem studia delšího než 90 dnů. Vyřízení prodloužení nebo ukončení pobytu v ČR.

Související příspěvky: