Jaké jsou názvosloví vnitřního vodovodu?

Obsah

Jaké jsou názvosloví vnitřního vodovodu?

Jaké jsou názvosloví vnitřního vodovodu?

Článek uvádí správné názvosloví a definice částí vnitřního vodovodu a zásady pro dimenzování vodovodní přípojky, vnitřního vodovodu a ohřevu vody.. V závěru článku jsou zajímavé ekvivalentní délkové přirážky na místní odpory v potrubí. 1. Části vnitřního (domovního) vodovodu

Co se používají pro vnitřní vodovody?

Pro vnitřní vodovody se dnes nejčastěji používají potrubí z mědi nebo plastů. Ocelové pozinkované potrubí se vzhledem ke korozi a inkrustaci (zanášení trubek) dnes používá pouze v případech, kdy se požaduje nízká cena a požární odolnost.

Jak změnit potrubí vnitřního vodovodu?

Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu Podrobný výpočet vnitřního vodovodu se provádí podle ČSN 75 5455.

Související příspěvky: