Jaká je sazba zdravotního pojištění?

Obsah

Jaká je sazba zdravotního pojištění?

Jaká je sazba zdravotního pojištění?

Zdravotní pojištění Vyměřovací základ pro výpočet zdravotníh ... hrubá mzda Sazba zdravotního pojištění 13,5 % – z toho zaměstnanec platí 4,5 % – zaměstnavatel za zaměstnance platí 9 %

Kdy si platí pojistné na zdravotní pojištění?

OBZP si platí pojistné na zdravotní pojištění vypočtené z minimální mzdy, což je od 1. 1. 2020 částka 14 600 Kč. Pojistné tedy činí 1 971 Kč měsíčně.

Kolik za zdravotní pojištění zaplatí zaměstnanec?

Kolik na zdravotním pojištění zaplatí zaměstnanci. Sazba zdravotního pojištění u zaměstnance činí 13,5 procenta. Zdravotní pojištění za něj odvádí zaměstnavatel – strhává mu na zdravotní pojištění každý měsíc 4,5 procenta z hrubé mzdy. Sumu odpovídající devíti procentům hrubé mzdy pak za zaměstnance zaměstnavatel doplácí.

Jaké jsou zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho některé ze zdravotních pojišťoven platí zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Za zaměstnance platí část zdravotního pojištění zaměstnavatel, část hradí zaměstnanec: kolik kdo odvede na pojistné, spočítá kalkulačka ...

Související příspěvky: