Může HBO zneužit zkušební dobu?

Obsah

Může HBO zneužit zkušební dobu?

Může HBO zneužit zkušební dobu?

V případě, že HBO má podezření na zneužití Zkušební doby, HBO může okamžitě učinit opatření k zamezení takového zneužití, včetně ukončení Smlouvy. 2.6.

Může HBO poskytnout přístup k živému vysílání?

HBO může poskytnout na Internetových stránkách přístup k živému vysílání programu „HBO“. Uživatel bere na vědomí, že některé z vybraných pořadů nemusí být na programu HBO šířeného prostřednictvím Internetových stránek šířeny.

Jak odstranit přístup k živému vysílání programu HBO?

HBO si vyhrazuje právo odstranit přístup k živému vysílání jakéhokoliv programu HBO v rámci Služby, nahradit živé vysílání programu HBO jiným programem nebo programy nebo do Služby zahrnout další programy, a to bez předchozího upozornění.

Jak získat přístup k HBO?

Uživatel získá přístup k obsahu, který je poskytován na Internetových stránkách, ihned po tom, co si Službu objedná a přijme Smlouvu. HBO se snaží neustále zlepšovat divácký zážitek svých Uživatelů. Služba a její obsah tak mohou být v budoucnosti průběžně nahrazovány, upravovány nebo aktualizovány.

Související příspěvky: