Jak se odejít do důchodu?

Obsah

Jak se odejít do důchodu?

Jak se odejít do důchodu?

Standardně je možné odejít do důchodu až o 5 let dříve před dosažením důchodového věku. Ten je standardně „zastropován“ na 65 letech, zatím ale lidé stále mají důchodové věky nižší, takže jsou zde určitá omezení: Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve.

Jaká je základní část důchodu v hotovosti?

Starobní důchod má dvě části, a to základní a procentní výměru. ... v hotovosti prostřednictvím České pošty je zpoplatněna a za každou splátku důchodu zaplatí klient od 1. dubna 2020 částku 29 Kč (o tento poplatek je pak nižší vyplácená částka důchodu).

Jaký je výpočet starobního důchodu?

Výpočet a výše dávky Starobní důchod má dvě části, a to základní a procentní výměru. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody, procentní se stanovuje individuálně. Výši základní výměry stanovuje zákon o důchodovém pojištění.

Kdy můžu jít do předčasného důchodu?

Kdy můžu jít do předčasného důchodu? Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete do předčasného důchodu odejít tři roky před jeho dosažením. Pokud je váš důchodový věk 63 let a víc, můžete do předčasného důchodu odejít v 60 letech. Musíte ale mít potřebné doby pojištění.

Související příspěvky: