Jaké je využití geotermální energie na Islandu?

Obsah

Jaké je využití geotermální energie na Islandu?

Jaké je využití geotermální energie na Islandu?

Například hlavní město Reykjavík je celé vytápěno využitím podzemní vody o teplotě přes 80 °C, mimo rodinných domů, veřejných budov a bazénů je teplo využíváno ve sklenících a pro vyhřívání chodníků a silnic, které díky tomu nenamrzají a nedrží se na nich sníh. Způsob využití geotermální energie na Islandu, 2013.

Jaké jsou typy geotermálních elektráren?

V současné době se využívá tří typů geotermálních elektráren – Dry Steam (na suchou páru), Flash Cycle (bleskový okruh) resp. elektrárna na mokrou páru a Binary Cycle (binární). Typ Dry Steam využívá přímo geotermální páru získanou ze země pro pohon turbíny.

Kde se vyskytuje geotermální energie?

Geotermální energie se vyskytuje na celé planetě, na 10 % rozlohy se jedná o hydro-geotermální zdroje, kdy je přenos tepla na povrch zprostředkován pomocí geotermální vody, geotermální páry, nebo jejich směsi. V oblastech s absencí výskytu geotermální vody je k získávání geotermální energie využito technologie EGS (Enhanced Geothermal System).

Kde je geotermální energie využita?

V oblastech s absencí výskytu geotermální vody je k získávání geotermální energie využito technologie EGS (Enhanced Geothermal System). Tato technologie se dále dělí na metodu horké suché horniny – HDR (Hot Dry Rock) a rozpraskané horké horniny – HFR (Hot Fractured Rock).

Související příspěvky: