Je zakázáno mytí aut ve vodním zákoně?

Obsah

Je zakázáno mytí aut ve vodním zákoně?

Je zakázáno mytí aut ve vodním zákoně?

Mytí aut je ošetřeno ve vodním zákoně. Doslova v něm stojí: „Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.“ Z tohoto znění by ještě svítala naděje, že pokud najdeme místo, kde ohrožení vod nehrozí, můžeme na něm auto umýt.

Proč je mytí aut bezpečnější?

Ministerstvo navíc dodává, že při mytí vznikají odpadní vody, které mohou být znečištěné ropnými látkami. A takovou vodu nelze vypouštět do „nezabezpečené“ kanalizace. Jediným bezpečným způsobem mytí aut, respektujícím požadavky ochrany vod, je podle ministerstva životního prostředí pouze mytí v profesionálně provozovaných mycích linkách.

Jaký je bezpečný způsob mytí aut?

A takovou vodu nelze vypouštět do „nezabezpečené“ kanalizace. Jediným bezpečným způsobem mytí aut, respektujícím požadavky ochrany vod, je podle ministerstva životního prostředí pouze mytí v profesionálně provozovaných mycích linkách. Za porušení zákona o vodách hrozí lidem pokuta.

Co hrozí za mytí auta mimo myčku?

Pomiňme to, že za mytí auta mimo myčku hrozí pokuta za přestupek, a zkusme se podívat, co si o škodlivosti mytí auta myslí odborníci na sanace škod a ochranu prostředí. Mytí auta je velmi různorodá činnost, které se může odehrát na různorodých místech. A proto jej nelze plošně povolit

Související příspěvky: