Proč se Austrálie stala hlavním dodavatelem vlny?

Obsah

Proč se Austrálie stala hlavním dodavatelem vlny?

Proč se Austrálie stala hlavním dodavatelem vlny?

Austrálie se stala hlavním dodavatelem vlny pro britský průmysl, do celé Evropy vyvážela potraviny. Díky britským investicím došlo rovněž k rozvoji důlních podniků. V průběhu 20. století došlo k reorientaci trhů – byl omezen britský vliv, avšak orientace na Evropu a USA zůstala zachována.

Kde se nachází průmysl v Austrálii?

Průmysl je v Austrálii velmi nerovnoměrně rozložen a koncentrován zejména na jihovýchodě. Nejprůmyslovějšími státy jsou Nový Jižní Wales a Viktorie. Středisky se stala především velká města a města vznikající v místech těžby či vývozní přístavy. Viz strana 30, školní atlas Austrálie, Kol. 2007.

Co je strojírenství v Austrálii?

Strojírenství je v Austrálii nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Středisky strojírenství se staly průmyslové oblasti jihovýchodu a hlavního města, kde se vyrábí bohatý sortiment. Dominuje výroba dopravních prostředků – automobilů (Adelaide, Geelong, Melbourne a Sydney).

Jak vznikl průmysl v Austrálii?

Rozvoj průmyslu v Austrálii nastal krátce po jejím osídlení. Austrálie se stala hlavním dodavatelem vlny pro britský průmysl, do celé Evropy vyvážela potraviny. Díky britským investicím došlo rovněž k rozvoji důlních podniků.

Související příspěvky: