Kdy se objem dluhopisů zvýšil?

Obsah

Kdy se objem dluhopisů zvýšil?

Kdy se objem dluhopisů zvýšil?

Tehdy, když ekonomiky po celém světě včetně Česka kvůli dopadům covidu-19 klesly až o deset procent a vlády musely přijít s různými druhy finanční pomoci, se objem emitovaných dluhopisů výrazně zvýšil.

Jaké jsou dluhopisy republiky?

Například české Ministerstvo financí v posledních letech vydává tzv. Dluhopisy Republiky, které jsou určeny výhradně pro fyzické osoby, ale jejich podíl na celkovém zadlužení je naprosto minimální. V současné době drží domácnosti méně než jedno procento státního dluhu. A to často za výnosy, které nepokryjí ani inflaci.

Co je dluhopisy korporátní?

Důvod je stejný jako v případě, kdy dluhopisy emituje jakákoli firma. Emitent potřebuje vybrat hotovost za nějakým konkrétním účelem. U korporátních dluhopisů je to většinou investice do dalšího rozvoje, nákup potřebných strojů a zařízení, akvizice konkurence nebo expanze na nové trhy.

Proč se státní dluhopisy liší od korporátních?

Tady se státní dluhopisy od těch korporátních konečně v něčem podstatně liší. Jak firma, tak stát sice získají emisí dluhopisů rychlé a levné peníze, které jim umožní v budoucnu vydělat více, než si půjčily (a to i se započítanými úroky – příklad Řecka ilustruje, že i 100% úrok se může státu vyplatit v případě, že mu reálně hrozí bankrot.

Související příspěvky: