Co je ústavní zákon?

Obsah

Co je ústavní zákon?

Co je ústavní zákon?

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. Základní práva a... 2 MOC ZÁKONODÁRNÁ. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a... 3 MOC VÝKONNÁ. 4 Prezident republiky. Prezident republiky se ujímá úřadu složením... More ...

Kdo podepisuje Přijaté zákony?

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. Článek 52 (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon. Článek 53

Kdo je ústavní předpis České republiky?

Ústava České republiky Ústava České republiky Předpis státu Česko Česko Druh předpisu ústavní zákon Číslo předpisu 1/1993 Sb. Obvyklá zkratka Úst 9 more rows ...

Související příspěvky: