Kde jsou největší světové pouště?

Obsah

Kde jsou největší světové pouště?

Kde jsou největší světové pouště?

Největší světové pouště [ editovat | editovat zdroj] Název Světadíl Plocha ( km² ) Antarktická poušť Antarktida 14 200 000 Arktická poušť Arktida 13 900 000 Sahara Afrika 9 100 000 Arabská poušť Asie 2 330 000 9 more rows ...

Kdo je největší poušť na světě?

1 Sahara – severní AfrikaRozloha: 9 100 000 km2Sahara je největší pouští na světě. Stálých obyvatel je tu méně než 2... 2 Australská poušť – AustrálieRozloha: 2 300 000 km2Australskou poušť i přes nehostinné podmínky obývají už více než 30... 3 Arabská poušť – Arabský poloostrovRozloha: 2 300 000 km2Poušť je po tisíce let obývána kočovnými arabskými kmeny. Od... More ...

Proč vznikají pouště?

Nejčastěji vznikají pouště kvůli: 1 Tlakové výši – vzduch v tlakové výši se tlačí směrem dolů, postupně se otepluje a „nasává“ vlhkost, kterou následně... 2 Srážkovému stínu – tento jev způsobují mohutná pohoří, jež doslova vyčnívají nad mraky a tím pádem tvoří jakousi stěnu. 3 Studeným proudům – proudy ochlazují vzduch, jakmile se dostane nad teplou pevninu, začne se rozpínat. More ...

Kde se nachází poušť?

Charakteristika: poušť je střídavě pokryta pískem a řídkou zeminou, v oblasti jsou rozsáhlé solné pánve. Rostlinstvo a zvířena: rozmanité druhy kaktusů, trnových keřů, pouštní traviny, horská ovce, kojot, divoký králík, ještěrka, hlodavci a hmyz.

Související příspěvky: