Co je magnetické pole v paramagnetické látce?

Obsah

Co je magnetické pole v paramagnetické látce?

Co je magnetické pole v paramagnetické látce?

Magnetické pole v paramagnetické látce není možné zesílit ani vnějším polem o velké magnetické indukci. Paramagnetická látka se k magnetu přitahuje a bude sama přitahovat drobné kovové předměty (kancelářské svorky, …) pouze v případě, že bude v blízkosti magnetu.

Jaké jsou magnetické vlastnosti látek?

S tímto poznatkem přišel již Ampér, který tvrdil, že magnetické vlastnosti látek určují elektrické proudy uvnitř těchto látek. Zjednodušený model vypadá takto: elektrony v atomech vytvářejí elementární magnetická pole, která se skládají a vytvářejí výsledné magnetické pole atomu.

Jak se přitahuje paramagnetická látka k magnetu?

Paramagnetická látka se k magnetu přitahuje a bude sama přitahovat drobné kovové předměty (kancelářské svorky, …) pouze v případě, že bude v blízkosti magnetu. Paramagnetickou látku není možné zmagnetovat trvale. Feromagnetické látky jsou složeny také z paramagnetických atomů, ale v takovém uspořádání, že výrazně zesilují magnetické pole.

Co se děje s diamagnetickými látkami?

To znamená, že tyto látky mírně zeslabují magnetické pole (patří sem inertní plyny, voda, zlato, měď, rtuť, …). Diamagnetická látka se od magnetu odpuzuje. Paramagnetické látky jsou složeny z paramagnetických atomů a jejich permeabilita je nepatrně větší než 1, tj. .

Související příspěvky: