Jak se člení desetinná čísla?

Obsah

Jak se člení desetinná čísla?

Jak se člení desetinná čísla?

Jestliže se desetinná čísla píší za sebou, doporučuje se oddělovat je středníkem. Čísla se člení do skupin po třech číslicích vlevo a vpravo od desetinné čárky. Trojice řádů se oddělují mezerami, všechny skupiny číslic členěného čísla musí stát na stejném řádku.

Jak se píší číslice v sestavách?

V sestavách se číslice píší pod sebe podle řádu; vychází se od desetinné čárky a za ní se přednostně uvádí stejný počet míst. Nejsou-li u některých čísel udány desetinné hodnoty, píší se nuly, jestliže to nevede k nepřijatelnému zkreslení uvedených údajů.

Proč se desetinná čísla oddělují od desetinné čárky?

Desetinné části čísel se od jednotek oddělují desetinnou čárkou. Před desetinnou čárkou ani za ní se nepíše mezera. Jestliže se desetinná čísla píší za sebou, doporučuje se oddělovat je středníkem. Čísla se člení do skupin po třech číslicích vlevo a vpravo od desetinné čárky.

Související příspěvky: