Jaká je sazba DPH ve vaší zemi?

Obsah

Jaká je sazba DPH ve vaší zemi?

Jaká je sazba DPH ve vaší zemi?

Aktuální výše sazeb si přesto raději vždy ověřte u příslušného orgánu pro DPH ve vaší zemi. Každá země EU má stanovenou základní sazbu, kterou uplatňuje na většinu zboží a služeb. Ta nesmí být nižší než 15 %.

Jak se uplatňuje nulová sazba DPH?

Nulová sazba DPH se uplatňuje v některých zemích na určitý typ prodeje. Při nulové sazbě neplatí spotřebitel žádnou DPH, ale obchodník má stále nárok na odpočet DPH, kterou zaplatil při nákupu, jež přímo souvisí s prodejem daného zboží či služby.

Jak se řídí DPH v EU?

Pravidla, kterými se DPH v EU řídí, jsou sice upravena právními předpisy na celoevropské úrovni, avšak to, jak se DPH uplatňuje konkrétně, se může v jednotlivých zemích Unie lišit. DPH se zpravidla platí u výrobků i služeb v každé fázi dodavatelského řetězce, včetně prodeje konečnému spotřebiteli.

Co je zvláštní sazba DPH?

Původně mělo jít o přechodná opatření pro hladší přechod na předpisy EU upravující DPH ve chvíli, kdy začal fungovat jednotný trh (od 1. ledna 1993), a měla být také postupně rušena. Existují 3 druhy zvláštních sazeb: Supersnížená sazba ve výši do 5 % se uplatňuje na prodej omezeného seznamu zboží a služeb v určitých zemích EU.

Související příspěvky: