Které jsou nejbezpečnější aflatoxiny?

Obsah

Které jsou nejbezpečnější aflatoxiny?

Které jsou nejbezpečnější aflatoxiny?

Mezi ty nejvíce nebezpečné a zároveň nejlépe prozkoumané patří aflatoxiny. Svědčí jim vyšší teplota a vlhkost vzduchu, proto se jim daří hlavně v tropických a subtropických oblastech. V našich podmínkách jsou tak nejčastějším zdrojem aflatoxinů právě plodiny dovážené z těchto oblastí.

Existují důkazy, že aflatoxiny vyvolávají rakovinu jater?

Existuje mnoho důkazů toho, že aflatoxiny vyvolávají hlavně zhoubné nádory jater, tzv. hepatocelulární karcinomy. Podle epidemiologických studií umírá na rakovinu jater každý rok na světě více než 600 tisíc lidí, zejména v Číně, jihovýchodní Asii a subsaharské Africe.

Proč jsou aflatoxiny schopny způsobit otravu?

Ve velkých dávkách jsou aflatoxiny schopny způsobit akutní otravu, která může vést až k smrti. Příkladem může být hromadná otrava, ke které došlo v roce 2004 v Keni. Konzumací silně kontaminované kukuřice se otrávilo 317 lidí, z nichž 125 na následky otravy zemřelo. Aflatoxiny ale mají také dlouhodobé účinky.

Co jsou karcinogenní látky?

Třetí kategorií jsou karcinogeny, látky nebo skupiny sloučenin, které nelze kvůli nedostatku údajů klasifikovat. Tento seznam látek je v současné době nejpřesvědčivějším mezinárodním dokumentem obsahujícím údaje o karcinogenních látkách a stupni důkazů jejich karcinogenního rizika pro člověka.

Související příspěvky: