Co je GMO kukuřice?

Obsah

Co je GMO kukuřice?

Co je GMO kukuřice?

GMO kukuřice je i v letošním roce jedinou geneticky modifikovanou plodinou, která se může na území Evropské unie, tedy i ČR, pěstovat ke komerčním účelům. Jde o geneticky modifikovanou plodinu s vloženým genem z půdní bakterie Bacillus thuringiensis (odtud také označení Bt-kukuřice), který kukuřici propůjčuje odolnost proti škodlivému zavíječi ...

Kde se pěstuje geneticky modifikovaná kukuřice?

Tisková zpráva – Geneticky modifikovaná kukuřice se letos v České republice pěstuje pouze na 75 hektarech, což je o 92 % méně než v loňském roce. Obdobná situace je v ostatních státech Evropské unie, kde plochy s geneticky modifikovanými plodinami stagnují nebo klesají.

Jaké jsou výměry kukuřice v ČR?

Z celkové výměry kukuřice v ČR tvoří tato geneticky modifikovaná forma jen 0,23 % a pěstovala se pouze v Pardubickém kraji. GMO kukuřice je i v letošním roce jedinou geneticky modifikovanou plodinou, která se může na území Evropské unie, tedy i ČR, pěstovat ke komerčním účelům.

Související příspěvky: