Co se považuje za platbu v hotovosti?

Obsah

Co se považuje za platbu v hotovosti?

Co se považuje za platbu v hotovosti?

Podle tohoto zákona se nově za platbu v hotovosti považují také půjčky a dary. Platbou se rozumí předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby. Za platbu v hotovosti se podle zákona o omezení plateb v hotovosti nepovažuje: vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u ...

Jaký je limit pro placení v hotovosti?

Současný denní limit pro placení v hotovosti je stanoven na 350 000 korun. Jde o relativně velkou částku, ale pokud chce člověk zaplatit například lepší auto, už to nemusí stačit. Je potřeba si ale uvědomit, že současná úprava dává šanci rozložit platbu do více dní a už se na ně limit nevztahuje.

Co se týká plateb v hotovosti?

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti je platný s drobnými změnami již od roku 2004, ale přesto si na něj mnohdy při placení větší částky v hotovosti nevzpomeneme. Tento zákon přitom zakazuje provádět platby vyšší než 270 000 Kč v hotovosti – takovéto platby musíme tedy provést bezhotovostně.

Co je rozhodná částka v hotovosti?

Rozhodná částka – limit. Částka, kterou nesmí hotovostní platba překročit (slovy zákona limit), činí v současné době již zmíněných 270 000 Kč (v roce 2010 to bylo 15 000 Eur, v letech 2011–2014 činila tato částka 350 000 Kč). Hotovostní platbu překračující tento limit nesmí poskytovatel platby v hotovosti provést a na druhé straně zároveň příjemce ...

Související příspěvky: