Jak se skládá kondenzátor?

Obsah

Jak se skládá kondenzátor?

Jak se skládá kondenzátor?

Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek (elektrod) oddělených dielektrikem. Na každou z desek se přivádí elektrické náboje opačné polarity, které se vzájemně přitahují elektrickou silou.

Jaké jsou druhy kondenzátorů?

Druhy kondenzátorů 1 vzduchový 2 vakuový 3 plastový (svitkové) 4 papírový (často papír napuštěný voskem, nebo olejem) (svitkové) 5 elektrolytický (dielektrikem je tenká oxidační vrstva na jedné z elektrod, druhou elektrodu tvoří samotný elektrolyt) 6 keramický 7 kapacitní dioda – varikap 8 slídový More ...

Proč použít kondenzátor?

Využití kondenzátoru 1 Fotografický blesk – nahromaděná elektrická energie v kondenzátoru se v krátkém časovém okamžiku vybije a způsobí silný... 2 Stabilizační prvek v elektrických obvodech – paralelním zapojením do elektrického obvodu lze dosáhnout vyhlazení... 3 Odstranění stejnosměrné složky elektrického proudu – větví s kondenzátorem nemůže projít stejnosměrný elektrický... More ...

Jaká je kapacita C kondenzátoru?

Kapacita C kondenzátoru závisí na ploše S jeho desek, vzájemné vzdálenosti l (malé L) desek mezi sebou a permitivitě ε dielektrika mezi deskami: C = ε 0 ε r S l. {\\displaystyle C=\\varepsilon _ {0}\\varepsilon _ {r} {\\frac {S} {l}}} Vzorec platí jen pokud je vzdálenost zanedbatelná k rozměrům plochy.

Související příspěvky: