Proč byl zemní plyn využíván ke vytápění domácností?

Obsah

Proč byl zemní plyn využíván ke vytápění domácností?

Proč byl zemní plyn využíván ke vytápění domácností?

Zemní plyn byl využíván ke svícení a k vytápění domácností. Plynárenství jako významný obor energetiky tedy nemá tak dlouhou historii jako jiné obory.

Jaký je objem plynu v plynném skupenství?

n) a za teploty 273, 15 K (normální teplota Tn). Za těchto podmínek zaujímá jeden mol ideálního plynu objem 22, 41·10-3m3(tzv. normální molární objem Vmn). Všechny látky v plynném skupenství náleží však obecně k tzv. plynům reálným a jejich chování lze pouze za určitých okolností popsat pomocí modelu ideálního plynu.

Proč jsou molekuly plynu rovnoměrné?

Molekuly plynu rovnoměrně vyplňují uzavřený prostor, v němž se plyn nachází. Jsou v neustálém pohybu, všechny směry rychlosti jsou v něm rovnocenné. Tlak plynu p- způsobují jej nárazy molekul na stěny nádoby, v níž je plyn uzavřen.

Co se týče stavu plynů?

Pro popis stavu plynů používáme základních fyzikálních veličin, tj. tlaku, teploty a hustoty, které souvisejí s dopravou, kompresí, regulací a měřením množství plynů. Tlak plynu – hlavní jednotkou tlaku (p) je Pascal (Pa), což je síla jednoho Newtonu (N) působící na plochu jednoho metru čtverečního.

Související příspěvky: