Jak postupovat při čištění karburátoru?

Obsah

Jak postupovat při čištění karburátoru?

Jak postupovat při čištění karburátoru?

Jak postupovat při čištění karburátoru? Čištění karburátoru v praxi znamená: vymontovat ho, propláchnout (např. v čistém palivu, denaturovaném líhu, technickém benzínu, dále v textu používáme termín rozpouštědlo), profouknout stlačeným vzduchem, složit ho a namontovat.

Jak funguje karburátor benzínu?

V karburátoru probíhá příprava zápalné směsi benzínu a vzduchu ve správném poměru a v potřebném množství v závislosti od zatížení motoru a jeho otáček. Karburátor má za úlohu jemně rozprášit potřebnou dávku benzínu do proudu vzduchu nasávaného motorem.

Co se týká výměny karburátoru?

Karburátor má za úlohu jemně rozprášit potřebnou dávku benzínu do proudu vzduchu nasávaného motorem. Údržba karburátoru spočívá v jeho povrchovém očištění a následném seřízení běhu naprázdno. Co se týká výměny součástí, jedná se především o výměnu poškozených těsnění, případně o výměnu jehlového ventilu v plovákové komoře.

Související příspěvky: