Co je topný olej?

Obsah

Co je topný olej?

Co je topný olej?

Topný olej (TO) je zpravidla vyráběn ze zbytkových frakcí pocházejících ze sekundárních termických či kataly- tických procesů zpracování ropy, především destilačních zbytků.

Jaké jsou základní vlastnosti topného oleje?

S ohledem na základní vlastnosti, jakými jsou především hustota a viskozita, je topný olej uplatňovaný jako námoř- ní palivo dělen a kategorizován do jednotlivých skupin (tabulka I). Na základě těchto skupin jsou rovněž vytvoře- ny cenové mapy jednotlivých produktů.

Co jsou cenové skupiny topných olejů?

Na základě těchto skupin jsou rovněž vytvoře- ny cenové mapy jednotlivých produktů. Ceněny jsou zvláště topné oleje s nižší viskozitou a hustotou, které se dají dále použít jako ředicí složky těžších topných olejů.

Související příspěvky: