Jak vzniká olejová mlhovina motoru?

Obsah

Jak vzniká olejová mlhovina motoru?

Jak vzniká olejová mlhovina motoru?

Vlivem chodu motoru se z něj vytváří olejová mlhovina. Ta se dostává do válce a všech propojených dutin motoru. Na stěnách se mlhovina sráží a stéká do mazacích otvorů a kanálků ložisek.

Jak je mazací olej přidáván do benzínu?

Mazací olej je přidáván do paliva (1: 20 až 1:50 – 1l oleje na 20 až 50 l benzinu). Z této mastné směsi se při styku s horkými částmi motoru palivo odpaří. Olej se tím z velké části odloučí a maže klikový mechanizmus, ložiska a válec s pístem.

Jak se dostává mlhovina do motoru?

Ta se dostává do válce a všech propojených dutin motoru. Na stěnách se mlhovina sráží a stéká do mazacích otvorů a kanálků ložisek. U stojatých motorů s ventilovým rozvodem SV, OHV, OHC a vodorovně uloženým klikovým hřídelem je malá nabírací lžička s mazacím otvorem vytvořená na spodní polovině dělené hlavy ojnice.

Co je mezní vrstva mazacího oleje?

Třecí plochy jsou v tom případě od sebe odděleny vrstvou mazacího oleje, která je odděluje od přímého styku. Pro tuto mezní vrstvu mazacího oleje se v praxi vžil název - „olejový film“. Kapalinné (hydrodynamické) tření probíhá s výjimkou rozběhu a zastavení u ložisek klikového a vačkového hřídele.

Související příspěvky: