Proč se používají vícestupňové motorové oleje?

Obsah

Proč se používají vícestupňové motorové oleje?

Proč se používají vícestupňové motorové oleje?

V současné době se prakticky výhradně používají tzv. vícestupňové ("multigrade") motorové oleje, které umožňují celoroční bezpečné mazání motoru za rozmanitých klimatických podmínek. Označují se kombinací zimní a letní třídy, typické jsou např.: OW-40, 5W-40 nebo 5W-50, 10W-40 a 15W-40.

Jak se dělí motorové oleje?

Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin: oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B". oleje pro motory vybavené částicovými filtry, značené „C". oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E". Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od "1" výše).

Jaké jsou základní vlastnosti topného oleje?

S ohledem na základní vlastnosti, jakými jsou především hustota a viskozita, je topný olej uplatňovaný jako námoř- ní palivo dělen a kategorizován do jednotlivých skupin (tabulka I). Na základě těchto skupin jsou rovněž vytvoře- ny cenové mapy jednotlivých produktů.

Co jsou cenové skupiny topných olejů?

Na základě těchto skupin jsou rovněž vytvoře- ny cenové mapy jednotlivých produktů. Ceněny jsou zvláště topné oleje s nižší viskozitou a hustotou, které se dají dále použít jako ředicí složky těžších topných olejů.

Související příspěvky: