Jak použít bramborovou moučku v kuchyni?

Obsah

Jak použít bramborovou moučku v kuchyni?

Jak použít bramborovou moučku v kuchyni?

Využití bramborové moučky v kuchyni 1 Pečivo a cukroví. Bramborová moučka dodá těstům na křehkosti. Přidává se k mouce pšeničné při pečení moučníku z třených a piškotových těst, bublanin a podobně. 2 Výrobky z mletého masa. Bramborovou moučku přidáváme do výrobků z mletého masa, kde působí coby pojidlo bez žádné chuti. Nahradí strouhanku nebo pšeničnou mouku s lepkem. 3 Ovocné polévky a ovocné kysely. Bramborový škrob se používá na ovocné rozvary, tak zvané kysely. ...

Co je výroba bramborového škrobu?

Výroba bramborového škrobu není skutečnou výrobu škrobu, ale pod tímto pojmem se rozumí získávání škrobových zrn vytvořených v bramborové hlíze během vegetace. Ve škrobárenském průmyslu dochází tedy k pouhému oddělování škrobu od ostatních složek obsažených v bramborech.

Jaké jsou suroviny bramborového škrobu?

Má-li být při výrobě bramborového škrobu docilováno dobrých technologických i ekonomických výsledků, musí mít surovina – brambory náležité odpovídající vlastnosti. Hlízy brambor mají být čisté, zdravé, dobře vyzrálé, střední velikosti a obsah škrobu má být nejméně 14 %.

Jak začala výroba nativního bramborového škrobu?

Výroba nativního bramborového škrobu má na dnešním území České republiky tradici od poloviny 19. století, kdy byly brambory zpracovávány na škrob jako přidružená výroba velkostatků. Z původně ruční výroby se postupně, hlavně pak za První republiky, přecházelo na výrobu průmyslovou.

Související příspěvky: