Kdo je průvodcem vztekliny?

Obsah

Kdo je průvodcem vztekliny?

Kdo je průvodcem vztekliny?

Vzteklina 1 Původce. Původcem vztekliny je obalený RNA virus označený jako Lyssavirus, z čeledi Rhabdoviridae. Je to poměrně... 2 Šíření vztekliny. Vzteklina je typickou nákazou s přírodní ohniskovostí. Na určitém území se udržuje v populacích... 3 Vzteklina v ČR. Před první světovou válkou u nás převažovala urbánní forma a ročně bylo zaznamenáno několik set... More ...

Co je virové onemocnění vztekliny?

Vzteklina (též rabies, běsnění, lyssa) je akutní virové onemocnění centrálního nervového systému všech teplokrevných živočichů včetně lidí. Virus vztekliny se přenáší slinami, tedy v praxi nejčastěji pokousáním. Nemoc se projevuje změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, parézami a paralýzami. Jakmile nemoc propukne, končí vždy smrtelně.

Co jsou typické příznaky vztekliny běžného?

Výše popsané jsou typické příznaky průběhu vztekliny běžného u většiny zvířat, kromě toho však vzteklina může probíhat jako tzv.: 1 Tichá forma – excitační stádium chybí, nebo je nevýrazné, převládá deprese a paralýza. 2 Atypická forma – chronický průběh, hubnutí, atrofie svalstva, zánět žaludku a střev. 3 Abortivní forma – zcela výjimečně, uzdravení zvířete bez jakýchkoliv... More ...

Související příspěvky: