Jak proclít alkoholu a tabáku ve Švýcarsku?

Obsah

Jak proclít alkoholu a tabáku ve Švýcarsku?

Jak proclít alkoholu a tabáku ve Švýcarsku?

Vezete-li s sebou více alkoholu a tabáku, než kolik švýcarské předpisy povolují, musíte je při vstupu do Švýcarska proclít a poté je proclít znovu při vstupu na území EU. Ve Švýcarsku po vás mohou požadovat složení finanční záruky, která vám bude vrácena, až budete území Švýcarska s daným zbožím opouštět.

Jaké je povolené povolené množství alkoholu?

celkově 1 litr destilátu s obsahem alkoholu vyšším než 22 % obj., nebo 1 litr nedenaturovaného alkoholu (lihu) o obsahu nejméně 80 % obj., nebo 2 litry alkoholizovaného či šumivého vína Uvedená poslední množství představují 100 % celkového povoleného množství, které lze rozdělit.

Co je nulová tolerance alkoholu za volantem?

Alkohol za volantem. V ČR je nulová tolerance alkoholu v krvi. Pokud je naměřená hodnota nižší než 0,24 promile, nález je považován za negativní, pokud se sám řidič ke konzumaci alkoholu nepřizná. Alkohol za volantem zvyšuje agresivitu řidiče a přeceňování jeho schopností.

Související příspěvky: